08-560 247 80
/

MG Rentals hyresförsäkring

Ta ett försäkringsskydd!

MG Rental AB förmedlar en hyrförsäkring som vi erbjuder alla för att Du inte skall få problem vid en skadehändelse. Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra plötsliga skadehändelser som Du inte har räknat med. Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Polisrapport skall alltid begäras. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk.
När Du hyr maskiner och utrustning hos oss tecknar Du vår hyrförsäkring för 6% av bruttopriset enligt gällande prislista. Självrisk debiteras!

Vid skada så gäller följande:

Kontakta oss omgående för skadeblankett som Du också finner via länken nedan. När Du lämnar in skadeanmälan skall polisrapport bifogas.

Observera att hyra debiteras tills skade- och polisanmälan inlämnats.

• Prisbasbelopp för 2023 är 52,500 kr
• Uthyrningsskada understigande 100.000 kr, 0,2 pbb i självrisk
• Uthyrningsskada överstigande 100.000 kr, 0,5 pbb i självrisk
• Maskinskada 0,5 pbb i självrisk
• Uthyrningssjälvrisk för konsument 4.000 kr

Skadeanmälan »

MG Rental AB

I samarbete med Trygg Hansa