08-560 247 80
/

Utbildningar genom MG Rental

MG Rental erbjuder en rad utbildningar tillsammans med Utbildningslandslaget!

Nedan finner ni de utbildningar vi erbjuder er som kund - tveka inte att kontakta oss om ni önskar veta mer! (*Alla priser nedan anges exkl lagstadgad moms)

Heta arbeten / Brandfarliga arbeten

Alla arbeten där verktyg eller metoder används som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas,
Heta arbeten. (1 dag)

Säkra lyft

Detta är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare. (4 tim)

Ställningsbyggnad upp till 9m

Kurs i ställningsbyggnad för personal som bygger, ändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete
upp till 9 meter. (1 dag)

Liftutbildning/mobila arbetsplattformar

Kurs för dig som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar. (1 dag)

Motorsågsutbildning A

Motorsåg A (1 dag)
Motorsåg A+B (3 dagar)

Fallskydd

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. Kursen lär dig hur du arbetar med personlig fallskyddsutrustning. (4 tim)

Arbete på väg

En kurs som vänder sig till dig som skall arbeta på eller vid väg.
- 1.1, 1.2, 1.3 (1 dag)
- 1.1, 1.2, 1.3 (Digitalt utbildningstillfälle)

Riv branschens arbetsmiljöutbildning

Rivbranschens arbetsmiljöutbildning (1 dag)

Hjärt-/lungräddning & hjärtstartare

Med ett snabbt och riktigt ingripande ökar chansen för överlevnad markant. På denna utbildning får du kunskaper som kan rädda liv. Inga förkunskaper krävs.
-Hjärt-/lungräddning med hjärstartare och luftvägsstopp (4 tim)
-Hjärt-/lungräddning + LABC (6 tim)

Etik & Uppförandekod

Kurs i etik och uppförandekod (4 tim)

Asbestsanering, särskild utbildning, full kompetens

Rivning av asbest eller asbesthaltigt material. (4 dagar)

Asbestsanering, särskild utbildning, anpassad längd

Sanering enligt ovan, utom luftsluss. (2 dagar)

Asbestsanering, allmän utbildning (ej rivning)

Arbetsledning av arbete med asbest. (1 dag)

Asbestsanering, kompletterande utbildning

Repetition av tidigare asbestutbildning. (1 dag)

PCB-sanering, grundkurs

Sanering av PCB. (2 dagar)

PCB-sanering, kompletterande utbildning

Utbildning för dig som redan är utbildad asbestsanerare.

BAS P/BAS U

Kursen för Bas P/U vid mindre byggprojekt. (1 dag)