08-560 247 80
/

Trapphusstege 2,4-4m

Trapphusstege

Särskilt lämpad för användning på ojämna underlag,
trappor och avsatser

Steglös inställning med millimeter-precision och säkra vridlås på varje stegsidas del.

Stegpinnar och stegsidor av stränpressad aluminiumprofil.

GRUNDHYRA: 52 kr DYGNSHYRA: 190 kr ex. moms