08-560 247 80
/

Stoftavskiljare Pullman S13

Stoftavskiljare (S13)

Motoreffekt (W): 1260
Vikt: 27 kg
Storlek (LxBxH i mm): 680x380x1200

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 169 kr ex. moms