08-560 247 80
/

Spikpistol Dyckert Betong Högtryck

HA55SF dyckertpistol för betong

Rekommenderar att hyra till:

Högtryckskompressor

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 164 kr ex. moms