08-560 247 80
/

Spikpistol Ankarspik

PSN50NP

Pneumatiskt, 34° lutning

Spiklängd: 40-50 mm.

34° Pneumatiskt verktyg, som ​klarar -15° C, för ankarspik för att bl a fästa:

• BYGGBESLAG

GRUNDHYRA: 52 kr DYGNSHYRA: 125 kr ex. moms