08-560 247 80
/

Skarvkabel 400V 20-25m 63amp

Skarvkabel

400V 20-25m 63amp 6mm²

GRUNDHYRA: 36 kr DYGNSHYRA: 54 kr ex. moms