08-560 247 80
/

Skarvkabel 400V 20-25m 16amp 3-fas

Skarvkabel

400V 20-25m 16amp 2,5mm²

GRUNDHYRA: 16 kr DYGNSHYRA: 27 kr ex. moms