08-560 247 80
/

Skarvkabel 230V 20-25m 10amp

Skarvkabel

230V 20-25m 10amp 1,5mm²

GRUNDHYRA: 8 kr DYGNSHYRA: 17 kr ex. moms