08-560 247 80
/

Rörfrysmaskin

Rems Frigo2
Frysning av 1/4 till 1 1/4" rör 230v

GRUNDHYRA: 150 kr DYGNSHYRA: 314 kr ex. moms