08-560 247 80
/

Ozongenerator / Ozonrenare

Ozonrenare

Ozonstyrka: 10.000m³/tim
Saneringsyta: max 130 kvm
Flöde: 168m³/tim
Storlek: 24,7x21,2x19 cm

Vad är ozonsanering?

Ozon är aktivt syre. Aktivt syre reagerar med lukter i luften och neutraliserar dom. Lukterna försvinner och det aktiva syret återgår till syre. Processen dödar även bakterier och virus.

Hur sanerar man med ozongenerator?

Placera gärna ozonaggregatet så högt som möjligt. Ozon är nämligen tyngre än vanligt syre (på grund av den extra atomen). I regel tar en sanering med ozon två till fyra timmar. I vissa fall kan en ozonbehandling kräva lite mer tid, till exempel vid omfattande fuktskador, svår röklukt eller om utrymmet som ska saneras är stort. Tag ett rum i taget, töm det på: människor, djur, växter och ev. vissa andra känsliga material (beroende på hur hårt du sanerar). Sanera inte mera än det behövs! Repetera med luftning och ev. dammsugning på golvet. Varje sanering är individuell.

Viktigt tänka på inför sanering?

Ozon är kemiskt sett mycket aggressivt. Det innebär att ozonet är väldigt effektivt vid luktsanering. Men även att ozonet kan reagera med andra molekyler som inte har med den dåliga lukten att göra. Till exempel kan material som gummi, textilier och vattenbaserad färg kan brytas ner eller på annat sätt ta skada. Det kan också hända att metaller oxideras och börjar rosta.
Under den relativt korta tiden ozonet är aktivt, efter det har framställts i ozongeneratorn, är det även farligt för levande organismer som djur och växter. Se därför till att inte ha några människor, husdjur och blommor i rummet som ska saneras när aggregatet är igång. 

Tillsammans med luftrenare

Luftrenare ihop med ett Ozonaggregat ger dig ett renare och hälsosammare inomhusklimat, inte minst för allergiker. Eftersom luftrenaren hjälper till vid ozonsaneringen när den binder upp luktpartiklar. T ex en Pullman A1000.

 

 

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 232 kr ex. moms