08-560 247 80
/

Markvibrator 90 kg rund

Swepac FR 85

Vikt: 88 kg
Bredd bottenplatta: 430x430 mm

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 267 kr ex. moms