08-560 247 80
/

Markvibrator 200 kg

Wacker BPU3050A

Vikt: 166 kg
Bredd bottenplatta: 500 mm

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 436 kr ex. moms