08-560 247 80
/

Golvsåg 400v 500 mm betong

180 mm Skärdjup

157 kg

Vid användning av verktyg med diamantklinga debiteras en startkostnad, vid slitage mer än 0,5 mm debiteras enbart slitagekostnad.

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 617 kr ex. moms