08-560 247 80
/

Gallervält / Gräsvält

HUR ANLÄGGER JAG EN NY GRÄSMATTA?

Området skall vara väldränerat, grovplanerat och bearbetat med en spade eller jordfräs till ett djup av ca 30 cm.

Lätta sandjordar förbättras med 3-6 cm torvmull. Styv lerjord ersätts med gräsmattejord, minst 30 cm tjockt lager.

Grundgödsla med ett fullgödselmedel, 5-8 kg per 100 kvm. Fräs ner gödseln i jorden ungefär 10 cm.

Finplanera och jämna ut marken med en kratta. Ta bort alla större stenar, rötter eller liknande. Om jorden är lös bör Du välta den med en belastad gallervält.

Så alltid i fuktig jord. Försök att så så jämnt som möjligt för att undvika ojämnheter i spridningen. Lättast är att sprida ut fröna för hand. Man kan också använda en spridarvagn.

Mylla ner fröna grunt med en lövräfsa.

Platta till ytan helst med en gallervält så att fröna trycks mot den fuktiga jorden.

Frön och det översta lagret av jorden (ca 1-2 cm) måste hållas konstant fuktigt 3-4 veckor efter sådden. Vattna försiktigt efter behov.

Vänta med den första klippningen tills gräset är 5-7 cm högt. Klipp aldrig mer än en tredjedel (2-3 cm) per gång. Använd alltid uppsamlare när Du använder en rotorklippare eller en cylinderklippare.

SÅ HÄR LÄGGER DU DIN FÄRDIGA GRÄSMATTA

Samma förberedelse som när du skall så din matta.

Kratta ytan lätt före utläggningen.

Börja läggningen vid en rak kant och lägg sedan gräslängderna i tegelstensförband, så att tvärskarvarna inte kommer mitt för varandra. Pressa samman skarvarna noga. För att undvika fotavtryck kan man lägga en planka på den redan lagda gräsmattan och arbeta utåt.

För att undvika luftfickor måste du gallervälta gräsmattan så att rötterna får kontakt med underlaget. Lägg gärna en tyngd på gallervälten för att öka trycket.

Omedelbart efter att läggningen är klar, vattnar Du så rikligt att mattan och underlaget ordentligt genomvattnas. Lyft ett hörn på en rulle och kontrollera att vattnet verkligen trängt ner en bra bit ner i jorden.

Under de 2-3 första veckorna måste mattan vattnas regelbundet. Den får absolut inte torka ut. Börja klippningen när gräset är 7-8 cm högt. Klipp aldrig mer än en tredjedel åt gången.

GRUNDHYRA: 59 kr DYGNSHYRA: 66 kr ex. moms