08-560 247 80
/

Bultpistol luft, högtryck exkl.kompressor

Vikt: 2,0 kg
Dimensioner: 306(H)x81(B)x306(L) mm
Kapacitet: 100 bandade spikar
Luftbehov: 15-23 bar (210-320 psi)
Luftkonsumtion: 2 liter / cycle at 23 bar (320 psi)
Ljud: LWA, 1 s, d 90.1 dB. LpA, 1s, d 82.3 dB
Vibration: Karakteristiskt vibrationsvärde –3.08 m/s2

GRUNDHYRA: 0 kr ex. moms