08-560 247 80
/

Betonghandytfräs

Betonghandytfräs

Flex FS3403VRG

Rekommenderar att hyra till:

Stoftavskiljare

 

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 190 kr ex. moms