08-560 247 80
/

Betonghandslip 125 mm

Betonghandslip 125mm

Vid användning av verktyg med diamantskål debiteras en startkostnad, vid slitage mer än 0,5 mm debiteras enbart slitagekostnad.

Rekommenderar att hyra till:
Stoftavskiljare

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 164 kr ex. moms