08-560 247 80
/

Betong & stenslip HTC 500

Betong & stenslip 500 400V

Vid användning av verktyg med diamantsegment debiteras en startkostnad, vid slitage mer än 0,5 mm debiteras enbart slitagekostnad.

Rekommenderar att hyra till:
Stoftavskiljare

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 839 kr ex. moms