08-560 247 80
/

Avvägningsinstrument Planlaser Rotation

Driftområde med lasermottagare (diameter): 2 - 600 m

Noggrannhet: ±0.5 mm vid 10 m

Laserfunktion: Manuellt fall, Horisontell avvägning

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 241 kr ex. moms