08-560 247 80
/

Armeringsklipp el (Papegoja)

Bendof DC16m

Armeringsklipp 720W
Motoreffekt 720W / 230V / 3,5A
Hydraulisk klippkraft 13 ton
Klipphastighet ca. 2 sek.
Kapacitet i stål Ø16 mm
Mått (L x B x H) 460 x 150 x 115 mm
Vikt 7,0 kg

GRUNDHYRA: 96 kr DYGNSHYRA: 153 kr ex. moms