08-560 247 80
/

SKARVKABEL 32 AMP 380V 10 M

GRUNDHYRA: 16 kr DYGNSHYRA: 26 kr ex. moms